För ca ett år sedan blev jag stentbehandlad för kärlkram. Sedan dess har jag problem med trötthet på eftermiddagarna. Äter Trombyl 75 mg, Lipitol 20mg samt Metropolol 25mg. Går på gymmet 2ggr/vecka men klarar inte ens av att småjogga på rullbandet i 2minuter. Vår företagsläkare tror att det beror på Metropolol och jag blev därför remitterad till en hjärtläkare som bytte ut Metropolol. Sedan 2 veckor tar jag Verapamil 80mg men jag har åter fått problem med hjärtklappning. Detta kände inte jag av när jag hade Metropolol. Pulsen har gått upp från 52/min till ca 70/min men inte blivit piggare sedan jag började med Verapamil. Mina frågor: Är denna hjärtklappning normal eller kan problemet vara förmaksflimmer (jag hade problem med hjärtklappning före stentbehandlingen)? Kan jag ha fått en för låg dos av Verapamil? Är Metropolol (betablock) mer effektiv än Verapamil? Finns det något annat alternativt?

Svar

Metoprolol sänker vilopulsen c:a 10 % och den maximala pulsen vid ansträngning betydligt mer. Uppgången i vilopuls stämmer bra med hur det borde fungera. Metoprolol har också en viss skyddande effekt mot återfall i förmaksflimmer. Vad hjärtklappningen egentligen är kan man inte säga utan att ha fångat rytmstörningen på ett EKG. Metoprolol tillhör en grupp läkemedel kallade betablockerare och är sannolikt ett bättre val än Verapamil. Det finns alternativ till Metoprolol med mindre effekt på andra organ än på hjärtat, t.ex. Bisoprolol.