Ibland efter att jag motionerat så kan jag känna av en oregelbundenhet i hjärtrytmen. Det känns inte som extraslag utan yttrar sig som en hjärtklappning med långsammare hjärtslag däremellan. Alltså hjärtat slår snabbt några sekunder och saktar sedan ner kraftigt några sekunder för att sedan öka igen. Så där håller det på uppemot en timme. Det verkar som att det saktar av mer på inandning och ökar på utandning. Det här kommer inte direkt efter motionspasset utan kan komma en eller ett par timmar efter. Det känns obehagligt men jag har inte ont någonstans. Kan det vara förmaksflimmer? Bör det kollas upp?

Svar

Det låter på Din beskrivning som Du har en oregelbunden hjärtklappning, som kommer efter ansträngning. Detta låter som ett fall av paroxysmalt förmaksflimmer och jag tycker att Du ska söka för besvären för att få en utredning med långtidsEKG och en värdering av läkare om Du behöver någon förebyggande behandling mot dels hjärtklappningen och dels mot blodproppsbildning om det är förmaksflimmer.