Fick diagnosen förmaksflimmer vid en rutinmässig läkarundersökning i början av december 2008, inför ett tvåårigt utlandsuppdrag. Detta uppdrag fick tyvärr ställs in pga nämnd diagnos. Har under året gått en tid på Waran, genomfört elkonvertering utan tillstymmelse till förbättring och sedan april ”hyfsat” framgångsrikt ätit Tambocor, Bisoprolol och Trombyl. Under våren sommaren fick jag flimmer tillbaka några korta stunder ca 1gg/månad men sedan juli ca 3-5 ggr/månad. Oftast 2-5 timmar men vid ett tillfälle ca 12 timmar. Efter två veckor har jag nu den senaste veckan haft 4 korta återfall, allt från 15 min till 4 timmar. Jag mår på det hela bra fysiskt, men det är klart det är lätt obehagligt när flimret återkommer. Det är av enorm betydelse att få åka ut på de nämnda uppdragen. Hur farligt är det att få ff tillbaka som jag beskrivit, kanske t o m några ggr/vecka med de beskrivna medicinerna? Jobba utomlands ett eller två år och sedan ta den tid som behövs för att genomföra ablation med tillhörande konvalecens? Allt under förutsättning att hälsoläget inte blir värre förstås?

Svar

Hur farligt? Det måste nog sägas att farligt är det inte. Förmaksflimmer medför en viss ökad risk för blodproppsbildning i hjärtat med följdrisk att en sådan flyter med blodströmmen. Den risken motverkas med Trombyl hos personer med låg risk och med Waran för personer med hög risk. Det finns inget känt samband som säger att ju fler attacker man har ju större är risken, det förefaller som flimmer i attacker medför samma risk som flimmer hela tiden. Det enda som talar för ablation före i stället för efter utlandsarbete är den tendens till försämring över tiden som beskrivs i mailet.