Jag har tränat hela livet. Nu har jag i ett par år lidit av extraslag och trötthet. Det dyker oftast upp efter jag precis har avslutat en måltid. Vad kan detta bero på?

Svar

Extraslag uppträder mera frekvent i vila och speciellt efter ansträngning. Det är rimligt att anta att hos en person med benägenhet för extraslag dessa framträder tydligast med den normala s.k. sinusrytmen är som långsammast. Fenomenet är mycket vanligt och ofarligt men kan vara ganska störande.