Har efter tre lungvensisoleringar fått problem som man tror är ventrikeltakykardi. Har genomgått ett ingrepp där man försökte provocera fram ventrikeltakykardi men lyckades inte. Har haft anfall av detta och man har uppmätt en episod på EKG, men jag har haft fler sådana episoder efter långtids-EKG som varat upp till 2 minuter. I och med man inte lyckades med provokationen, kan jag då vara säker på att det inte återkommer? Har även en hel del extra slag och hjärtat hoppar över slag detta kan vara upp till 30 minuter. Man pratar om extra slag från kammaren men har inte konstaterat detta. Hur gör man för att diagnostiserar dessa extra slag? Vanligt långtids-EKG där är chansen väldigt liten att man upptäcker någonting. Hur allvarligt är extra slag från kammaren?

Svar

Din arytmiläkare/elektrofysiolog är den som bäst kan besvara dina frågor. Här saknas en mängd information jag skulle behöva för att kunna ge dig ett bra svar. Rent allmänt kan man säga att kammar (ventrikel)-takykardi oftast uppstår i sjuklig hjärtmuskel såsom efter en hjärtinfarkt eller vid nedsatt pumpförmåga i hjärtat. Är hjärtmuskeln frisk så är kammartakykardi en ovanlig händelse. När en takykardi kan fångas på EKG så misstänker man alltid att den kommer från kammaren om den är breddökad. I vissa fall är EKG bilden så entydig att EKG:t räcker för att ställa diagnos. I många fall behövs dock vidare undersökningar, till exempel elektrofysiologisk undersökning och provokationsförsök av kammartakykardi. Vi vet vidare att lungvensisoleringar kan leda till regelbunden och snabb förmakstakykardi, och denna rusning kan på EKG:t bli bred om retledningssystemet (skänklarna) inte ”hinner med” utan blockeras under takykardin. Detta fenomen är förhållandevis vanligt och är alltså inte en kammartakykardi utan en förmakstakykardi som blockeras i en skänkel till kammaren. Detta kan vara en förklaring till dina besvär, vilket styrks av att ingreppet med att provocera fram ventrikeltakykardi inte lyckades hos dig. Du måste dock prata med din läkare för att få besked!