Känns de likadant? Vilket är farligare än det andra? Hur ofta kan man ha extraslag och ändå anses som normal? För mig skiljer det mycket, är jag trött får jag det kanske en gång var 10e minut, är jag pigg och utvilad kanske 3-4 ggr per dag. När som helst under dygnet, men vanligast kvällstid. Man läser att extraslag är helt normalt, men om det orsakas av förmaksflimmer så är det väl inte något som varje person kan ha?

Svar

Det man nog troligare noterar är om extraslaget känns som ett överhoppat slag, svagt eller uteblivet slag. Hur extraslagen upplevs är beroende på om de kommer tidigt eller senare efter ett vanligt slag. Extraslag är vanligt förkommande och när hjärtat EKG-bandspelas under ett dygn så ses alltid något/några extraslag från förmaken och i ungefär 80 % av fallen extraslag från hjärtats kamrar. SVES och VES upplevs lika och man kan inte säga att någon av dessa två varianter skulle vara ”farliga”. Det är svårt att ange vad som är normalt, att ha extraslag 3-4 gånger per dag är dock inte att klassa som onormalt. Det är vanligare att man upplever extraslagen i vila. När man har förmaksflimmer så har man inte extraslag utan hjärtat arbetar oregelbundet med förmak och kamrar i otakt.