Har genomgått fyra ablationer och mitt hjärta går nu i sinus, men har fortfarande en hel del besvär. Fick inopererat en Ilr för tre månader sedan och vid senaste avläsning konstaterade man att jag hade extra slag från kammaren som kunde vara upp till ett par timmar. Jag fick besked på att detta kunde bero på ärrbildningar i hjärtat efter ablationerna. Men vad händer på sikt? Försvinner extraslagen? Har ganska mycket besvär när de sätter in, bröstsmärtor, huvudvärk och trötthet.

Svar

Extraslag från kammaren kan rimligen inte bero på ablation av förmaksflimmer, då ges all energi i förmaket, inte i kammaren. Problemet måste diskuteras med behandlande läkare.