Hej jag är en tjej på 21 år vars pappa har hjärtflimmer, inte allt för länge sedan var han inne och fick sk elkonvertering. Min fråga är hur många gånger kan man göra en sådan undersökning innan man beslutar för att anv en peacemaker?

Svar

Elkonvertering görs för att bryta det pågående förmaksflimret. Det hjälper dock inte mot nya attacker av förmaksflimmer. Återkommer förmaksflimmer efter en elkonvertering beror det bland annat på hur snabbt det kom tillbaka och vilka mediciner som har testats mot förmaksflimret när man beslutar om en ny elkonvertering ska göras. Det finns ingen övre gräns för hur många gånger man kan elkonvertera, men på många ställen i landet är man mycket restriktiv med elkonvertering vid återkommande förmaksflimmer. En pacemaker hjälper inte mot förmaksflimmer, utan hjälper bara hjärtat när det går för långsamt. Det finns däremot olika typer av läkemedel som kan förebygga förmaksflimmer och vid uttalade besvär kan man göra en förmaksflimmerablation.