Jag har drabbats av förmaksflimmer ett antal gånger. Nästan varje gång sker det sent på kvällen eller natten. Har varit på sjukhus tre gånger. Senast gjordes en el-konvertering. Finns det belägg för att det blir stabilare? Varför kommer flimret nästan alltid kväll el. natt?

Svar

Det finns inga belägg för att en elkonvertering kan stabilisera sinusrytm efter flimmer. Tvärtom sker de flesta flimmeråterfall tidigt (timmar-dagar) efter en elkonvertering. Det är inte ovanligt att flimmer kommer i vilosituationer efter en ansträngning, kvällstid eller under natten. När detta är särskilt uttalat brukar man prata om så kallade ”vagala” flimmer. Vagus är en del av det autonoma nervsystemet vilket vi inte kan styra med viljan. Vagus bromsar hjärtat och vidgar vissa blodkärl. Detta system aktiveras i vilosituationer enligt ovan, och vi tror att ökad aktivitet i vagusnerver kan ha med flimmeruppkomst att göra.