Det står att läsa om förmaksflimmer:
Om förmaksflimret pågått en längre tid före elkonvertering är det ganska vanligt att hjärtat slår långsamt och ibland oregelbundet en tid efter defibrillering. Det beror på att hjärtats normala rytmreglerare (sinusknutan) har varit inaktiv under förmaksflimret och kan behöva lite tid att återhämta sin normala funktion.

Nu undrar jag om det är så att man skall konverteras flera gånger under en kort tid i syfte att få sinusknutan till att fungera riktigt. Skall du träna en muskel så räcker det inte med ett träningspass. Det borde väl gälla hjärtmuskeln och tillhörande nerver?

Svar:
Elkonvertering är enbart aktuellt om förmaksflimmer/fladder föreligger och man har målet att återställa sinusrytm. Man kan således inte elkonvertera en patient med sinusrytm. Konverteringen ”tränar” inte hjärtat eller sinusknutan.