Var på föreläsningen i Malmö vilken var mycket upplysande. Har därför en fråga angående klaffar som läcker, hur är prognosen vid elkonvertering.

SVAR
Din fråga är lite otydlig, men jag antar att du frågar hur prognosen är att bibehålla sinusrytm efter elkonvertering av förmaksflimmer vid samtidigt klaffläckage. Detta beror på vilken/vilka klaff(ar) som har läckage och hur stort läckage som föreligger. Vid t ex uttalat läckage i klaffen mellan vänster förmak och kammare är risken stor för flimmeråterfall, medan ett litet läckage i klaffen mellan höger förmak och kammare inte påverkar risken för flimmeråterfall.