Måste man ta varan och köra med elchocker innan en ablation eller går det att göra utan?

Svar

Jag förutsätter att du skriver om förmaksflimmer. Ett ablationsingrepp är inte riskfritt, och det saknas idag kunskap om långtidseffekter av detta ingrepp. Kraven idag för att genomgå denna ablation är bland annat att flimret ger invalidiserande besvär och att man provat minst ett läkemedel mot flimmer där detta/dessa läkemedel varit ineffektivt(a) eller orsakat intolerabla biverkningar. Waranbehandling är också ett krav i samband med ingreppet. Flimmerablationer görs vid samtliga Universitetssjukhus i Sverige samt vid Arytmicenter, Södersjukhuset.