Om man märker att man fått flimmer, ska man då konvertera inom 3 dygn eller kan man vänta några veckor och se om det hoppar tillbaka av sig själv?

Svar

Av praktiska skäl kan det vara bra att få tillstånd en elkonvertering inom två dygn om man är säker på tidpunkten när flimret debuterade. Inom detta tidsintervall anser vi läkare att det är rimligt säkert att utföra en elkonvertering utan föregående blodförtunnande behandling med Waran. Då du redan tar Waran är kanske denna ”två-dygnsregel” inget bekymmer, men du bör då kontrollera ditt Waranvärde (PK-INR, skall normalt ligga mellan 2-3 vid Waranbehandling pga flimmer) innan du låtit två dygn passera och PK-INR värdet skall ha legat bra egentligen vid veckovisa kontroller minst tre veckor tillbaka. Om du inte mår dåligt av flimret och om flimret vanligen hoppar tillbaka av sig själv kan du gott avvakta något med elkonvertering.