Har fått mitt paroxysmalt flimmer och takyepisoder av hypokalemi. Kommer jag alltid att få ha detta?

Svar: Elektrolytrubbningar kan öka benägenheten för förmaksflimmer. Det känns viktigt att i ditt fall ta reda på varför du har hypokalemi. I det enskilda fallet är det mycket svårt att förutsäga hur flimmersjukdomen kommer att utveckla sig, men generellt kan man säga att flimmer tenderar att återkomma.