Jag har fått gjort tre lungvensisoleringar och en fladderablation. Min situation har inte blivit mycket bättre. Har nästan dagliga besvär men ej så hög puls som tidigare, nu ligger den som max runt 110. Tidigare kunde den gå upp till över 200. Min läkare säger att det inte finns mer att göra. Stämmer detta? Själv tror inte på honom.

Svar

Du har uppenbarligen kontakt med en elektrofysiolog och genomfört flera invasiva ingrepp. Med denne läkare bör du diskutera din situation vidare. Att genomföra ytterligare ablationsingrepp är förstås tveksamt då de tidigare fyra ingreppen ej kunnat avhjälpa ditt problem med flimmer och varje ingrepp innebär en risk för skada. Ibland kan lungvensisolering medföra att tidigare ineffektiva antiarytmiska läkemedel blir effektiva. Har du provat sådana läkemedel efter ablationerna? Alternativ till lungvensisolering är pacemakerinläggning efterföljt av så kallad HIS-ablation. Vid denna kombinationsbehandling kapas (med ablation) den elektriska förbindelsen mellan förmak och kammare varefter pacemakern styr hjärtats rytm. Flimret kvarstår, men man känner inte att hjärtat rusar eller går ojämnt. Ett annat alternativ är så kallad Maze-kirurgi där man vid öppen hjärtkirurgi skapar elektriska labyrinter i förmaken så att flimmer inte kan uppstå. Denna behandling är den mest effektiva behandlingen som finns idag att bibehålla normal sinusrytm, men den medför också störst risker och längst konvalescens. Med dessa alternativ i bagaget kanske du kan beställa tid till din läkare för ny diskussion?! Man kan alltid begära en ”second opinion” om man inte är nöjd med de besked man får.