Har genomgått en ablation för snart tre månader sedan. Behandling efter har varit med antiarytmiska lm och antikoagulantia som i första hand ska vara i tre månader. Om sinusrytmen kvarstår kan antikoagulantia sättas ut. Ett försök att stoppa antiarytmiska läkemedel kan prövas vid en senare tidpunkt. Frågan är när jag kan anse operationen fullt lyckade, efter tre månader eller först då jag slipper läkemedlen? Har mått prima efter ablationen!

Svar

Efter en förmaksflimmerablation är det behandlade förmaket svullet och där förmaksvävnaden har värmebehandlats pågår en läkningsprocess under flera månader tills dess att stabil ärrvävnad har bildats. Under denna tid är förmaket extra känsligt och det är inte ovanligt att ha besvär av förmaksflimmer under denna period. Därför får de flesta patienter fortsätta med sin antiarytmiska behandling eller starta en sådan behandling i samband med ablationen, och fortsätta med denna efter ablationen. Hur lång den behandlingen fortsätter kan variera beroende på vilket läkemedel man äter och vilken bedömning den behandlade läkaren gör. Ofta kan medicineringen sättas ut efter 3-6 månader i samband med återbesöket om patienten då är fri från förmaksflimmer. Detta gäller bara om inte behandlingen behövs av någon annan orsak, t.ex högt blodtryck eller efter hjärtinfarkt. Den blodproppsförebyggande behandlingen med Waran behöver fortsätta en något längre period då det tar längre tid för förmaket att återfå sin normala kontraktionsförmåga och under denna tid kvarstår risken för blodpropp trots sinusrytm. När behandlingen kan avslutas avgörs av behandlande läkare. Rutinerna för efterbehandling kan skilja sig mellan Sverige och Frankrike, så ta kontakt med Din behandlande läkare för att få besked om hur Du ska göra. Om förmaksflimret inte återkommer efter det att antiatytmiska läkemedel sätts ut, eller efter ett halvår anses ablationen lyckad och risken att drabbas av förmaksflimmer igen är liten.