Citat:”Förmaksflimret fortgår dock som tidigare i förmaken…”. Men känns flimret av för patienten? Vid sängliggande, sittande med ryggen mot hårt osv..?

Svar

Vid förmaksflimmer står förmaken och ”flimrar”, vilket kan kännas som en fladdrande känsla i bröstet hos vissa, andra känner mer en vag obehagskänsla, och andra känner ingenting av detta.