Hur stor sannolikhet finns för att jag kan bedriva mitt motionerande, tennis, promenader, cykling och golf i samma omfattning som tidigare? Jag är 78 år och håller måttligt tempo. Finns behandlingsalternativ till elkonverteringen ?

Svar

Du kan bedriva ditt motionerande utefter vad du vill göra och det som känns bra för dig att göra. De aktiviteter du brukar göra kan du säkerligen fortsätta med. Gör det du känner att du mår bra av och ”lyssna på kroppen ” när den säger ifrån att den inte orkar. Det finns alternativ behandling. Det man startar med är ställningstagande till blodproppsförebyggande läkemedel och läkemedel för att reglera hjärtrytmen. Vad som kan passa bäst för dig är bra att få diskutera med en hjärtläkare på ditt hemortssjukhus.