Har genomgått en elkonvertering för ca 2 dygn sedan. Är det normalt att känna sig trött och lite illamående efteråt? Tappade min annars så goda aptit totalt efter 1:a dygnet, men börjar få tillbaks den gradvis. Har även lite ”sveda” i hjärttrakten. Tröttheten är inte så påtaglig nu, ej heller illamåendet. Är 48 år och ganska orolig.

Svar

Narkosmedel som används för att söva patienten kortvarigt under en elkonvertering kan ge trötthet och ibland illamående i efterförloppet. Sveda i bröstet efter en elkonvertering kan uppstå där man har placerat elektroderna för själva elchocken. Det kan ibland uppstå lättare brännskador där, som kan behandlas med kortisonsalva.