Jag är en aktiv dykare och har nyligen diagnostiserats med förmaksfladder respektive flimmer. Påverkar detta mina möjligheter att fortsätta med sportdykning?

Svar

Förmaksflimmer räknas som en relativ kontraindikation vid dykning med syrgastub. Detta innebär att en läkare måste göra en individuell riskbedömning om det är lämpligt för Dig att fortsätta dyka. Dykning innebär en ökad belastning på hjärta och lungor, vilket tillsammans med annan samtidig belastning på hjärtat av t.ex. förmaksflimmer kan orsaka komplikationer under och efter dykningen.