Är en kvinna på snart 46 år. Har haft dubbla slag på hjärtat varenda dag i ca 3 mån, det kan hålla på från 10 minuter upp till en timma, samtidigt känner jag yrsel i samband med slaget. Jag är inte stressad eller äter några mediciner. Jag har sökt för det här 2 gånger tidigare, senast april i år, ekg var bra, har även gjort ett arbetsprov som var ok. Det kan komma precis när som helst, och det förstör min vardag. Har även börjat snarkat. Röker ca 10 cigaretter om dagen.i I släkten finns kärlkramp och hjärtinfarkter.

Svar

Extraslag är vanligt förekommande och ingenting som är farligt. För de allra flesta är det någonting man får lära sig att leva med. Har man svåra besvär av extraslag kan man ibland få prova läkemedel av typen betablockerare, men dessa är sällan särskilt effektiva mot just extraslag. Jag kan i alla fall lugna Dig med att extraslag inte är något tecken på hjärtsjukdom som kan leda till hjärtinfarkt, och om både EKG och arbetsprov ser bra ut finns ingen anledning att oroa sig över detta.