Min dotter (9 år) har ofta klagat på att hennes hjärta slår hårt. Vi var hos husläkaren och hon fick EKG ca 2 min sedan blodprov. Allt såg förvisso bra ut. Men hon har inte klagat så mycket sedan dess (troligen för att hon inte är så orolig längre) men hennes hjärta slår verkligen hårt och låter lite oregelbundet tex när hon har sprungit. Hon har dessutom ingen ork till att hålla igång längre tid, blir andfådd lätt. Hörde på tv om förmaksflimmer (dubbelslag, hårda hjärtslag, orkeslös samt ångest) dessa symtom fick mig att känna igen allt som hon har beskrivit, samt hur hon har reagerat när detta inträffar. Så min fråga är skulle hon behöva ha ett EKG under 24 timmar, eller behöva göra en mer omfattande undersökning? Eller duger det EKG samt blodprov som hon tog på vårdcentralen som ett svar på att allt är ok?

Svar

Förmaksflimmer är väldigt ovanligt hos barn varför denna hjärtklappning kanske är mindre sannolik. Dock har din dotter klagat på ett problem, och ni har noterat att hon blir lätt andfådd vid ansträngning. Ett vilo-EKG visar ”bara” vilken hjärtrytm som föreligger vid det undersökningstillfället. Man kan överväga EKG-tagning över längre tid (exempelvis 24 timmar) eller ett arbetsprov där EKG kontrolleras under ansträngning. Jag föreslår att ni kontaktar en barnläkare för att utreda dessa besvär.