Svar

När man har behandling med Waran, ska man vara försiktig med läkemedel som kan förstärka eller försvaga effekten av Waran. Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel, och därför ska du alltid fråga din läkare om det går att kombinera med Waran. Många värktabletter innehåller acetylsalicylsyra (t.ex Magnecyl, Treo) eller är s.k NSAID med antiinflammatoriska effekter (t.ex Pronaxen, Voltaren). Dessa läkemedel påverkar också blodets koaguleringsförmåga och förlänger blödningstiden. I kombination med Waran ökar dessa läkemedel risken för allvarlig blödning. Värktabletter som innehåller paracetamol (t.ex Alvedon, Panodil) påverkar inte blödningstiden och kan i normala doser kombineras med Waran.