Beror flimmer/arytmi på ett defekt hjärta? Följdfråga; är svaret baserat enbart på hjärtspecialisters erfarenhet eller på läkarvetenskapens gemensamma forskning? T ex även rön ifrån lungforskningen?

Svar

Det finns en mängd faktorer som kan utlösa arytmi i ett förövrigt friskt hjärta. Det finns en mängd olika läkemedel t.ex psykofarmaka, vissa antibiotika och epilepsimedicin, som ger en ökad risk för arytmier. Det kan också vara kraftiga störningar i kroppens elektrolytbalans som orsakar arytmier, framförallt grav brist på kalium och magnesium. Det finns också data som visar en ökad risk för arytmier under och efter en operation, där man inte har kunnat fastställa vad som ger den ökade risken. Det finns även ärftliga faktorer för t.ex förmaksflimmer och även farliga kammararytmier där det handlar om förändringar i hjärtcellernas cellmembran och hur de därmed reagerar vid stimulering. Det finns även andra tillstånd som kan orsaka arytmier, t.ex högt blodtryck, diabetes eller sömnapné (andningsuppehåll). Slutligen kan yttre faktorer bidra till arytmier, främst elektrisk chock av olika grad av elspänning.