Jag har förmaksflimmer och också ibland fladder och mår dåligt av min medicin Solatol och Waran, framför allt problem med minnet. Finns det någon annan behandling, jag har dessutom en pacemaker. Finns det någon annan medicin som inte påverkar minnet så, alla blir så trötta på mej när jag upprepar saker gång på gång.

Svar

Det finns behandlingsalternativ till Sotalol för behandling av din hjärtrytm. Detta är något att diskutera med din behandlande läkare. Waranbehandling är den som du helst bör fortsätta med i och med att det inte finns lika säkra behandlingsalternativ ännu.