Jag undrar om min läkare skriver ut medicinen Dabigatran i stället för Waran som inte är lika bra den har också biverkningar för mig?

Svar

Dabigatran har visat klart positiv effekt, i vissa avseenden t.o.m. bättre än Waran. Jag förmodar att patienter med biverkningar av Waran rimligen kommer att erbjudas att byta. Samtidigt vill jag passa på att säga att utöver en ökad blödningsbenägenhet, vilket alla läkemedel i gruppen har visat, har Waran ytterst få biverkningar. Fråga Din doktor!