Har genomgått två RFA (Hjertekliniken Varde, DK), januari och maj 2010. Hjälpt en del, men fortsatt flimmer ca 1-2 ggr/månad, 5-10 timmar/tillfälle. Efter arbets-EKG, juli i år, som visade några ”dubbelslag” blev jag ordinerad Cardizem 60mg ”1 tbl. v.b. mot hjärtklappning”. Kan ej känna att det ger någon verkan. Läser Fass och blir något undrande!

Svar

Alltid svårt att svara på frågor om läkemedel utan mera detaljerad kännedom om övriga sjukdomar, läkemedel etc. Cardizem har i detta sammanhanget till uppgift att bromsa hjärtfrekvensen under pågående förmaksflimmer men har inte någon säkerställd effekt avseende att förhindra återfall i flimmer. När ett läkemedel är tänkt att lindra symtom men inte gör det brukar man ju avsluta behandlingen men: Ta kontakt med behandlande läkare!