Jag kan oftast få ett bubbel i halsen eller ibland flera som kan återkomma med jämna mellenrum. Det bubblar till en gång eller flera efter varann sen känner jag lite ont i bröstet som efter ett tag går över. Oftast får jag det när jag ligger men även annars. Får jag det när jag ligger är det omöjligt att kunna somna. Undrar vad det kan vara har även ibland ett litet tryck i bröstkorgen som kan komma o gå.

Svar

Beskrivningen passar in på de vanligen förekommande symptomen när man har s.k. extraslag. Detta är en mycket vanlig och helt godartad rytmrubbning då hjärtats regelbundna rytm vid enstaka tillfällen störs av att vissa slag startar på avvikande plats i hjärtat och den regelbundna rytmen tillfälligt störs. Ibland beskrivs det som att ”hjärtat hoppar över ett slag”.Tillståndet är fullkomligt ofarligt och kräver ingen behandling eller utredning. Man kan söka hjärtspecialist för detta, först och främst för att så att säga få ”svart på vitt” att allt står rätt till. Man kan då eventuellt göra en registrering av hjärtrytmen under t.ex. 24 timmar då man får en bättre bild av hur ofta extraslagen kommer och när.