Jag är 66 år och de senaste 8 åren har jag gjort elkonverteringar 2-3 ggr/år. Äter nu Atenolol, 100mg/dygn. Har runt 100 i puls och oftast 98/75 i blodtryck. Undrar om en second opinion skulle göra skillnad i behandlingssättet?

Svar

Enligt nu gällande nationella riktlinjer skall ”man överväga kateterablation när patienten har persisterande flimmer (det är Din aktuella form),som inte kunnat hållas under kontroll efter att ha försökt minst ett antiarytmiskt läkemedel”.