Är 64 år gammal och relativt vältränad. Vilopuls ca 50/min. Är kranskärlsopererad och ballongvidgad.Har blivit elkonverterad två ggr, den senaste efter 12 mån behandling med Cordarone. Höll ca tre veckor för att sen återgå till flimmer. Efter ytterligare ca en månad återfick jag sinusrytm. Nu har jag efter ca en månad åter flimmer. Äter betablock, antikoagel samt kolesterolsänkare. Min fråga: Är ablation rätt medicin för mig?

Svar

Du har en blandning av paroxysmalt och persisterande förmaksflimmer, med ett tidigt återfall efter elkonvertering trots behandling med Cordarone. Det kan vara ett alternativ med förmaksflimmerablation för Dig, men det är en bedömning som Din behandlande läkare måste göra, då det beror på vilken kondition Ditt hjärta har med Din kranskärlssjukdom efter kranskärlsoperationen.