Efter en 48-timmars EKG-registrering (Holterundersökning) har jag få ett brev från min läkare att man inte sett några tecken till flimmer, men enstaka episoder av bradykardi och några episoder av supraventrikulär takykardi. Vad är detta för något på ”normal” svenska och är detta ett bra eller dåligt besked?

Svar

Bradykardi betyder att hjärtat slår långsamt (<50 slag/minut). Detta är vanligt förekommande hos vältränade friska personer att ha en låg vilopuls, och detta framträder framförallt nattetid. Personer med extrem låg puls, som känner av detta i form av yrsel och ibland svimning, behöver behandling med en pacemaker. Supraventrikulär takykardi betyder en regelbunden hjärtklappning som kommer från hjärtats förmak. Detta går att se på EKG genom att EKG-komplexen ser likadana ut som under normal sinusrytm, som också startar i förmaken. Det finns sedan flera olika typer av supraventrikulära takykardier, men det går inte att skilja på dem utifrån en Holterregistering, då man bara har två EKG-kanaler (jämfört med 12 EKG-kananler vid ett fullständigt EKG) och kan även vara omöjligt att skilja åt med ett fullständigt EKG. Alla supraventrikulära takykardier går att behandla med ablationsbehandling, och är ett enklare ingrepp än en förmaksflimmerablation. Utifrån vilken typ det är, letas området upp som orsakar takykardin och bara där ges ablationsbehandlingen i form att spetsen på katetern värms eller kyls. Supraventrikulära takykardier ger inte heller någon ökad risk för blodproppsbildning, vilket förmaksflimmer gör.