Jag har för en tid sedan läst att man behandlat förmaksflimmer genom att placera patienten i lodrätt läge, d.v.s. man kan hänga i en s.k swingback. Man spänner fast fötterna och roterar så att man hänger med huvudet nedåt. Enligt artikeln var behandlingen lyckad. Tacksam för Er uppfattning om detta.

Svar

Denna behandlingsform är inget vi idag rekommenderar. För att kunna se om en metod mot flimmer verkligen fungerar måste denna metod utvärderas på många patienter. Man måste samtidigt ha en kontrollgrupp som är jämförbar och som behandlas lika på alla sätt utom just med den metod som skall utvärderas (”swingback”). Man bör också utvärdera metoden för alla typer av flimmer (paroxysmalt, persisterande och kroniskt). Långtidseffekter och biverkningar av behandlingen skall också värderas. Slutligen bör metoden jämföras med de metoder vi idag använder för att bryta flimmer, t ex elkonvertering. Denna vetenskapliga utvärdering av ”swingback” saknas till stora delar, och vi rekommenderar den därför inte.