Min särbo har bl a förmaksflimmer. Han klagar över detta speciellt när han druckit vin eller öl. Hur mycket påverkar detta förmaksflimret? Det rör sig inte om några större mängder vin eller öl. Bör han helt avstå från detta? Förvärrar detta ännu mera risk för ev stroke eller hjärtsvikt? Han lider dessutom av diabetes. Läkemedel som han intar är insulin, varan, blodtrycksmedicin, kolesterolmedicin, giktmedicin och urindrivande medicin.

Svar

Alkohol, även i små eller måttlig mängd, kan för vissa personer vara en utlösande orsak till attacker av förmaksflimmer. Alkoholen ger inte ökad risk för hjärtsvikt eller blodproppsbildning, däremot gör förmaksflimret det om inte adekvat behandling ges med Waran och någon bromsande medicin. Har man ett förövrigt friskt hjärta klarar hjärtat av att rusa med hög puls vid en attack av förmaksflimmer upp till flera dagar i sträck utan att ta skada. Om man däremot har haft hjärtinfarkt eller har besvär med kärlkramp, kan en attack av förmaksflimmer snabbt leda till syrebrist i hjärtat och ge symtom som vid kärlkramp. Har man sedan tidigare nedsatt pumpkraft (hjärtsvikt) eller något fel på hjärtklaffarna, så kan förmaksflimmer snabbt leda till försämrad hjärtsvikt med symtom som andnöd och ödembildning. Din särbo har flera riskfaktorer för att drabbas av både blodproppsbildning och hjärtinfarkt. Det är därför mycket viktigt att ha en bra förebyggande behandling, men också att tidigt söka behandling om förmaksflimret rusar snabbt i mer än ett dygn för att få inprövat rätt dos av bromsande läkemedel under förmaksflimmer. Om alkohol förvärrar besvären kan det vara klokt att avstå från detta i möjligaste mån.