Jag har arytmi efter en hjärtinfarkt för 3 år sedan. Äter 200 mg seloken, men har ändå många så kallade ”tappade hjärtslag”, volter i bröstet. Vid motion och särskilt efteråt när pulsen går ner så är det mer av dem. Ofta när jag lutar mig framåt eller när magen trycker mot något t.ex diskbänken slår det en ”volt”. Kan luft eller magsyra orsaka ”volter”? Även en djup inandning orsakar ibland en s.k.volt. Spelar det någon roll om man tar hela dosen seloken på en gång eller delar upp i hälften morgon, hälften kväll?

Svar

Det är svårt att bedöma vad det är Du besväras av vid så kallade ”volter” eller ”tappade slag”. Det troligaste är att Du känner av så kallade extraslag på hjärtat, som brukar följas av en lite längre paus innan den normala sinusrytmen fortsätter. Det kan även vara så att det uteblir ett slag i sinusrytmen, så kallad sinusarrest, då sinusknutan som styr hjärtrytmen tar ett pulsslags paus i impulsgivningen. Både enstaka extraslag och sinusarrester är ofarligt och inget som behöver behandlas. Om däremot det börjar komma flera extraslag i rad, eller som varannat slag kan detta behöva kontrolleras. Detsamma gäller om det blir längre och ofta förekommande uppehåll i pulsen. Då kan doseringen av betablockerare som Seloken behöva justeras, beroende på vilket tillstånd det är. Både vid extraslag och sinusarrester kan besvären öka som Du beskriver vid vila, djup inandning, vid tryck på magen m.m. Detta är tecken på att det stressmotverkande (parasympatiska) ickeviljestyrda (autonoma) nervsystemet aktiveras kraftigt vid dessa tillfällen och utlöser besvären. Det är inte luft eller magsyra som orsakar detta. Seloken ZOC är en depåtablett där effekten utsöndras under lång tid. De ska tas 1 gång per dygn, företrädesvis på morgonen för att undvika maximal effekt på natten, då pulsen är lägre. Depottabletterna är delbara men får ej tuggas eller krossas. Tabletterna skall sväljas tillsammans med minst ett halvt glas vätska.