Kvinna 30. Jag upplever till och från sedan ca 8år arytmi på mitt hjärta. Tidigare uppkom detta helt spontant som nu, men mycket sällan. Senaste 1,5-2 åren har det kommit mycket tätare o särskilt sista halvåret. Det som händer är att det känns som hjärtat stannar till för att sedan rusa o hoppa. ”Anfallen” brukar vara olika starka o komma o gå under några dagar, sen blir det uppehåll ett tag för att börja igen. På senaste tidens anfall har jag blivit yr och fått lite tungt att andas, men värst är obehagskänslan. Kan detta o ett mer eller mindre ständigt illamående hänga ihop? Bör jag söka hjälp? Går det att kolla även när man är i period utan anfall?

Svar

Det låter på Din beskrivning som Du har mycket besvär av någon typ av paryxosmal (attackvis) takykardi, men det är omöjligt för mig att säga om det är förmaksflimmer eller någon annan typ. Jag tycker däremot absolut att Du ska söka hjälp för besvären, så att man kan utreda vilken takykardi Du har. Utredningen brukar bestå av blodprov på bland annat ämnesomsättning, ultraljud av hjärtat och långtidsregistrering av EKG. Det finns läkemedel att prova mot besvären, men dessa är inte alltid effektiva. Däremot kanske det blir aktuellt att få remiss för en ablationsbehandling mot takykardin, beroende på vilken typ Du har. Denna behandling ger ofta en permanent bot mot besvären. Om man inte lyckas fånga takykardin på EKG kan det vara svårt för läkaren veta vilken behandling som är mest lämplig, så det är alltid lättare om det finns registrering på EKG. Om Du har en period med mycket besvär, försök att uppsöka vårdcentralen då och be dem att ta ett EKG under ett anfall om det pågår under en längre tid. Ditt besvär med illamående hör inte samman med hjärtklappningen om det är konstant.