Jag är en kvinna född -75 som för 4.5 år sedan åkte in akut med förmaksflimmer. Jag blev elkonverterad och satt på hjärtmedicin. Hade innan detta inte haft nå känningar annat än extraslag ibland. Mitt EKG skickades till hjärtavdelningen på NUS där de satte upp mig på en ablation 1 månad senare. Efter ingreppet mådde jag kanon, men för några månader sedan började jag känna mig trött och seg igen som jag gjorde innan förmaksflimret. När jag ringde till vårdcentralen och ville boka en läkartid för att kolla upp mitt hjärta ansåg de inte att det var nödvändigt. Så nu i början av september blev jag dunderförkyld och kände emellanåt att hjärtat arbetade otroligt mycket, trots att jag bara satt ner. Den senaste veckan har jag vid ett antal gånger känt hjärtat rusa och även extraslag. Hjärtat går igång och arbetar väldigt mycket trots att jag inte gör något ansträngande. Snarare tvärtom. Borde jag försöka få en ny tid hos läkaren pga av detta eller är det inget att oroa sig för?

Svar

Det är omöjligt att enbart utifrån Din beskrivning avgöra vad det är Du besväras av när hjärtat rusar. Jag tycker däremot att det är befogat att göra en ny undersökning av hjärtat med EKG och kanske också långtidsregistrering av EKG, för att försöka fånga vad det är Du besväras av. Ta kontakt med Din vårdcentral igen och försök att få en första bedömning där, så får de i sin tur konsultera hjärtspecialist om det behövs.