Har några släktingar som alla är läkare, dock ingen kardiologer. De verkar förvånade att mitt blodtryck stiger ibland så mycket att kroppen skakar vid förmaksflimmer. Dom var av den åsikten att trycket i stället borde sjunka. Vad skall jag tro? Vad har Ni för teori?

Svar

Mycket svårt att värdera. Dock ganska tveksamt till att kroppen skakar p.g.a. blodtrycket, orsaken kan vara det uttalade obehaget av den oregelbundna rytmen (?). Tilläggas bör att det är svårt att tillförlitligt mäta blodtrycket under pågående förmaksflimmer just p.g.a. att rytmen är helt ojämn.