Hur restriktiv bör kan man vara när man fått en blodpropp i hjärnan när man har förmaksflimmer (är i slutet av 30-års åldern). Vågar man köra bil? Kan man arbeta? Kan man åka skidor? Kan man träna? Vågar man ta i överhuvud taget? Vågar man ha ett sexuellt samliv? Eller är risken att ”den tickande bomben spricker”?

Svar

Det finns sannolikt inget samband alls mellan ansträngning och ytterligare blodpropp utlöst från hjärtat i samband med förmaksflimmer. Det viktiga är att vara noggrann med Waranbehandlingen, som är utmärk när det gäller att förhindra ytterligare propp.