Jag har ordinerats Metoprolol 25 mg och därefter Attenolol 25 mg men har nu blivit tvungen att sluta med dessa pga biverkningar. Hur länge dröjer det innan biverkningarna helt försvinner efter det att avtrappningen avslutats? Jag har ätit dessa mediciner sammanlagt i drygt fem veckor före utsättning.

Svar

Efter två till tre dygn så räknar man med att läkemedlen gått ur kroppen.