Jag är en tidigare frisk 73 åring, som nu drabbats av ett antal förmaksflimmer. Jag står på Metoprolol 1 om dagen och 2 Trombyl. Jag har nu ordentligt illamående varje dag och har gått ner i vikt på grund av matsvårigheter. Tror att illamåendet beror på medicinerna. Då jag vid försök att minska medicineringen blir mindre illamående men drabbas då av nytt flimmer. Vad göra?

Svar

Vanliga biverkningar av betablockerare som t.ex Metroprolol är trötthet, huvudvärk, yrsel, kalla händer och fötter, buksmärtor, illamående, kräkningar, diarré och förstoppning. Någon eller flera av dessa biverkningar drabbar en av tio till en av hundra personer. Trombyl har få biverkningar, där den vanligaste är sura uppstötningar eller magkatarr och ökad blödningsbenägenhet. Om biverkningarna är svåra och besvärande tycker jag att Du ska informera Din behandlande läkare om detta och be om att få byta medicin. Det finns andra sorter som Du kanske tolererar bättre.