Jag är 60 och har haft flimmer i sex år och genomgått 9 elkonverteringar. Ingen av konverteringarna har hjälpt mer än någon vecka. Jag gjorde den senaste för ca 10 dagar sedan och fick vid ekg-kontroll en vecka senare besked om att jag fortfarande har sinus. Samtidigt känner jag mig rätt hängig och dras sedan tre dagar med huvudvärk. Är detta en känd biverkning av elkonvertering? Är det i så fall ett tecken på att flimret återkommit eller ej?

Svar

1. Biverkningar av Waran/Cordarone: De besvär du räknar upp (sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, minskad sexuell lust, mag-tarm biverkning) kan bero på din medicinering men kan också ha andra orsaker. Du bör diskutera detta med din läkare och värdera nyttan med medicineringen mot de besvär i form av biverkningar dessa läkemedel kan medföra. Här får man också diskutera behandlingsalternativ. 2. Biverkan av elkonvertering: Huvudvärk och ”hängighet” är inga biverkningar som är kända efter en elkonvertering. Besvären är så ospecifika att jag inte heller kan säga att de är säkra tecken på att flimret kommit tillbaka. Bästa sättet att kontrollera om flimret återkommit är att ta ett EKG.