Har elkonverterats en gång, det höll en vecka sen återgick hjärtat till flimmerstadiet. Är nu rekommenderad att försöka med Cordarone + Waran och ny konvertering. Biverkningslistan för Cordarone känns obehagligt lång. Har haft ett antal infarkter men är trots allt i bra form tack vare mycket träning. Har tidigare ätit betablockerare men ska nu enligt behandlande läkare, ersätta detta med Cordarone. Jag är 63 år gammal och har inga riskfaktorer kvar att eliminera.

Svar

Cordarone har tyvärr en lång men mycket välkänd biverkningslista. Det är å andra sidan svårt med effektiva medel när det gäller att hålla förmaksflimmer borta. Cordarone är dessutom känt för att inte ge upphov till andra rytmrubbningar, vilket är en risk med flera andra läkemedel.