Har ätit Tambocor 2×100 i ca 3 veckor . Tycker att hjärtat beter sig annorlunda än tidigare . Slår hårdare och känns som det ” sitter i halsgropen ibland ”. Är det normalt? Kändes inte så innan när jag åt annan medicin. Undrar också om det är mer bråttom att söka upp sjukvården om man skulle få flimmer när man äter tambocor eller om det är 48 tim som gäller nu också?

Svar

Upplevelsen kan bero på att enstaka s.k. extraslag upplevs tydligare. Extraslag, d.v.s. att hjärtats normala rytm bryts av att ett hjärtslag startar så att säga i förtid. Ett sådant slag följs sedan alltid av en extra lång paus, som ofta är det man känner av mest. I regel är detta fullkomligt ofarligt och förekommer normalt hos en majoritet (!) av befolkningen varje dag men ger symtom i mycket varierande omfattning. Det finns ofta ett samband med stress, trötthet, ev. storkonsumtion av kaffe, rökning, alkohol men förekommer också hos ”renlevnadskvinnor”. Blir det ett återkommande problem under längre tid kan ett läkarbesök vara motiverat för att bl.a. ta ett EKG etc. Man har varken mer eller mindre bråttom till sjukhus när man äter Tambocor, tidsgränsen har istället med den blodproppsförebyggande behandlingen att göra, äter man inte Waran brukar man säga att man har 48 timmar på sig att utföra en konvertering säkert.