Efter flera års användning av Trombyl har utslagen på överdelen av händerna blivit mycket svåra och brister ibland. Huden är blå till synes beroende på ansamling av blod och tunn hud. Finns hjälp?

Svar

All s.k. ”blodförtunnande behandling” fungerar egentligen genom att försvåra för blodet att koagulera (levra sig). Det förekommer sannolikt normalt att mycket små kärl skadas vid helt betydelselösa små slag, att man ”enbart stöter emot något” etc. Vid behandling med Trombyl (eller Plavix eller Waran) blir dessa triviala småskador synliga genom att man får småblödningar under huden med missfärgning som följd. Skall nog alltså tolkas som små underhudsblödningar och inte ”utslag”, ett uttryck som mest för tankarna till allergi eller eksem.