Jag är man, 50 år, och äter 2 x 100 mg Tambocor + 25 mg Seloken Soc för att inte återfalla i förmaksflimmer. Är normalviktig (77 kg/183 cm)och har gjort arbetsprov för drygt ett år sedan som inte påvisade någon kärlkramp. Men jag känner nu en känsla av tryck över bröstet. Vill minnas att jag fick det första veckan för ett drygt år sedan när jag började med Tambocor, men att den biverkningen sedan försvann (en kardiolog har sagt till mig att bröstsmärta är en ganska vanlig biverkning av Tambocor). Kan trycket över bröstet vara samma biverkning som nu återkommit? Kan känna av mer av detta tryck när jag sovit för natten ett par timmar + även att det liksom förstärks om jag då spänner upp bröstkorgen, vilket får mig att undra om det kan vara så enkelt som att det är bröstkorgen och revbenen som spökar (kan revben låsa sig etc?). När jag nu är ute och går snabbt uppemot en timme och blir normalt anfådd så känner jag inte något ytterligare tryck över bröstet, vilket kanske även det indikerar att det inte bör röra sig om kärlkramp (muskulärt?).

Svar

Symtomen du beskriver låter i första hand som om de kom från muskler och skelett snarare än från hjärtat. Samtidigt behöver du diskutera detta med din läkare för ett samtal ger mycket mer information än ett kort brev kan göra. Det anses ju nämligen inte lämpligt att äta Tambocor om man har kärlkramp.