Naglar anses ju ge signaler beträffande hälsotillstånd! Plötsligt uppkommen missbildning av fingernagel föranleder min fråga. Waran-medicinerad alltsedan 2002 med stor jämnhet i PK-värden och inga andra konstaterade biverkanseffekter. Seloken Zok 25 mg intas enligt ordination för samma tidsperiod. Födelseår 1926. Er rekommendation – stavgång och lugna hundpromenader nyttjas och uppskattas. Kaffe och mycket måttligt alkoholintag är också giltigt. Tack för samlad och välgjord information till vår grupp som går i viss otakt!

Svar

Jag har väldigt svårt att svara på din fråga, då jag inte vet hur missbildningen på din nagel ser ut. Rent allmänt är denna typ av biverkan inte vanlig vid vare sig Waran-, eller Selokenbehandling. Du har också stått på dessa mediciner en lång tid (år), varför det känns osannolikt att medicineringen orsakat dessa besvär. Jag rekommenderar dig söka din distriktsläkare som får göra en bedömning.