Min mamma (98 år) har fått diagnosen hjärtflimmer. Bor på ett serviceboende. Hon äter medicinen Trombyl. För övrigt frisk o pigg. Blodtrycket är 110/45. Nu har hon fått medicinen Bisoprolol mot hjärtflimmer.??? Jag har läst i FASS att man INTE skall ta Bisoprolol när man har lågt blodtryck samt oregelbunden hjärtverksamhet. Hjärtflimmer och hjärtsvikt är det samma sak? I så fall skall hon inte äta medicinen, har jag rätt eller …..

Svar

Förmaksflimmer och hjärtsvikt är inte samma sak, men kan delvis behandlas med samma typ av läkemedel. En del av läkemedelsbehandling vid förmaksflimmer, kärlkramp (angina) och hjärtsvikt består av betablockerare ( t.ex. Bisoprolol). Det är en grupp som verkar genom att hindra hjärtat från att påverkas av stresshormoner och stimulerande nervsignaler. Effekten blir att puls och blodtryck sänks, vilket är viktigt vid alla de tre sjukdomarna. Behandling med betablockerare ska påbörjas med försiktighet så att blodtryck och puls inte sjunker för snabbt. Därför startas behandlingen i lågdos, som sedan successivt ökas tills önskad effekt har uppnåtts, när det gäller förmaksflimmer tillräcklig sänkning av pulsen. Även personer med lågt blodtryck kan tolerera behandlingen om denna upptrappning sker långsamt (under flera veckors tid). Oregelbunden hjärtfrekvens är inte en anledning att avstå behandling med betablockerare vid förmaksflimmer, då alla personer med förmaksflimmer har oregelbunden hjärtfrekvens. Då handlar det om att kontrollera så att uppehållen mellan hjärtslagen inte blir för långa, eller att pulsen blir för låg.