Kan jag göra en BIA (Bioelektrisk Impedans Analys)? Rädslan finns att den kan utlösa en flimmerattack? BIA (Bioelektrisk Impedans Analys) är en vetenskapligt erkänd metod att mäta kroppens sammansättning. Två självhäftande elektroder fästes på handryggen och två på fotryggen. De kopplas till en BIA-mätare, som mäter motståndet i kroppsvätskan och dataprogrammet räknar ut, hur kroppen är sammansatt. Man ser fördelningen av fett, vätska och kroppscellmassa (till huvudsak muskelmassa).

Svar

Jag kan inte se några risker att utlösa förmaksflimmer vid denna bioelektriska impedansanalys.