Blev lite konfunderad på ett svar från er – att Betablockerare inte hjälper om flimmer utlöses av kroppsansträngning, efter måltid och på natten. Seloken Zok dämpar, men kan också förvärra flimret. Haft paroxysmala thackycardi attacker i 40 år, His-abladerad -98. Nu kroniskt förmaksflimmer. Står på Seloken Zok, Digoxin o Atacand. Är jag felmedecinerad?

Svar

Betablockad har endast begränsat värde när det gäller att förhindra attacker av förmaksflimmer. Vetenskaplig dokumentation finns endast för några av de c:a 10 olika betablockerare som finns i Sverige. Huvudanledningen att förskriva betablockad är dess väldokumenterade förmåga att förhindra den påfallande höga hjärtfrekvens som ofta blir fallet av en övergång från regelbunden, normal s.k. sinusrytm till förmaksflimmer. Man brukar kalla detta för frekvensreglering. Felmedicinerad? Med stor sannolikhet inte.