20120907: Fortfarande har inte beslutet om kostnadsfria PK-mätare haft genomslag ut i vården.
Enligt DNs Stockholmsbilaga 5/5-12, skulle Stockholms Landsting införa kostnadsfria PK-mätare redan i höst. Men enligt telefonsamtal med landstinget kommer inte beslutet att genomföras förrän 2013. Man räknar med att 3-6000 patienter kommer att få möjligheten till självtest i hemmet av INR-värdet.

Telemedicin – INR-kontroll i hemmet. Ladda ner PDF här!